Pre všetky okruhy

image3

SPOLOČNÉ PODMIENKY.

Spoločné podmienky pre všetky okruhy.

Aktuálna bariéra v potoku Jablonka a oprava lavičky
Jarná zvýšená hladina vody v potoku Jablonka zatarasila splavenou vegetáciou koryto  v lokalite "Horná lúka" a potok sa vylial popri okrajoch prekážky. Napriek ešte "jarnej" teplote vody sme prácou priamo v koryte manuálne odstránili bariéru a vrátili tok späť do koryta. Náš zásah si vyžiadalo aj poškodenie jednej z lavičiek pri prístrešku. Ďakujeme všetkým účastníkom.