1. sobota (3)

Zahrajme sa “ako dýcha les”

Predovšetkým ponúkame detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný v kombinácii s hrou. Takýto zážitok vyvoláva príjemné pocity a radosť, v dôsledku čoho dieťa pokladá prostredie za priateľské, cíti sa v ňom bezpečne a dobre. Nasleduje prirodzený záujem dozvedieť sa o prostredí viac a formuje sa k nemu vzťah naplnený láskou a empatiou.

Aktivity s deťmi prebiehajú najmä vonku a podľa vašej predstavy o tematickom zameraní, nasmerujeme vychádzku na konkrétne prostredie: les, voda, tradičný spôsob života, tradičné staviteľstvo a architektúra, remeslá, poľovníctvo, odpad a recyklácia, energetické zdroje, poľnohospodárstvo, chovateľstvo, atd. Najvýraznejšou črtou našej environmentálnej výchovy je komplexnosť informácie ktorú dieťa dostane. Objektívny pohľad na spolužitie človeka a prírody s vylúčením prvkov ekologického i ekonomického extrémizmu. S nami sa dá odhaliť ako rastie les, prečo ho chrániť ale neskôr aj rúbať, či malé diviačatá nosia aj cez deň oblečené pásikavé pyžamo, trochu si zamažeme ruky pri výrobe nepálenej tehly z hliny a slamy, dozvieme sa aký dopad má na prírodu kupovanie vody v PET fľašiach a zažijeme kopec zábavy pri lesných hrách. Pokročilým záujemcom ponúkame aj exkurzie objasňujúce hlbšie súvislosti života lesa a poznatky lesníckej vedy. I keď uprednostňujeme výhody vonkajšieho prostredia, aktivity je v prípade nepriazne počasia možné prispôsobiť i vnútorným priestorom.