Environmentálna výchova

Zahrajme sa “ako dýcha les”

Predovšetkým ponúkame detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný v kombinácii s hrou. Takýto zážitok vyvoláva príjemné pocity a radosť, v dôsledku čoho dieťa pokladá prostredie za priateľské, cíti sa v ňom bezpečne a dobre. Nasleduje prirodzený záujem dozvedieť sa o prostredí viac a formuje sa k nemu vzťah naplnený láskou a empatiou.

Environmentálna výchova (1)

Zahrajme sa “ako dýcha les”

Predovšetkým ponúkame detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný v kombinácii s hrou. Takýto zážitok vyvoláva príjemné pocity a radosť, v dôsledku čoho dieťa pokladá prostredie za priateľské, cíti sa v ňom bezpečne a dobre. Nasleduje prirodzený záujem dozvedieť sa o prostredí viac a formuje sa k nemu vzťah naplnený láskou a empatiou.

Environmentálna výchova (3)

Zahrajme sa “ako dýcha les”

Predovšetkým ponúkame detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný v kombinácii s hrou. Takýto zážitok vyvoláva príjemné pocity a radosť, v dôsledku čoho dieťa pokladá prostredie za priateľské, cíti sa v ňom bezpečne a dobre. Nasleduje prirodzený záujem dozvedieť sa o prostredí viac a formuje sa k nemu vzťah naplnený láskou a empatiou.

Environmentálna výchova (2)

Zahrajme sa “ako dýcha les”

Predovšetkým ponúkame detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný v kombinácii s hrou. Takýto zážitok vyvoláva príjemné pocity a radosť, v dôsledku čoho dieťa pokladá prostredie za priateľské, cíti sa v ňom bezpečne a dobre. Nasleduje prirodzený záujem dozvedieť sa o prostredí viac a formuje sa k nemu vzťah naplnený láskou a empatiou.

Environmentálna výchova (4)

Zahrajme sa “ako dýcha les”

Predovšetkým ponúkame detský zážitok. Zážitok vznikajúci pri zmyslovom vnímaní prírodného prostredia a umocňovaný v kombinácii s hrou. Takýto zážitok vyvoláva príjemné pocity a radosť, v dôsledku čoho dieťa pokladá prostredie za priateľské, cíti sa v ňom bezpečne a dobre. Nasleduje prirodzený záujem dozvedieť sa o prostredí viac a formuje sa k nemu vzťah naplnený láskou a empatiou.