O nás a krajine

Láska k prírode,

záujem ľudí o jej poznanie a požiadavka na rozširovanie a celospoločenský úžitok našich niekoľkoročných občianskych aktivít v ochrane prírody a tvorbe krajiny vyústili v r. 2011 do založenia občianskeho združenia KRAJINA KARPATY. Keďže správanie človeka k prostrediu pramení zo vťahu k nemu, našim hlavným poslaním je obnovenie vzťahu človeka ku krajine a aktívna účasť na jej tvorbe

ZÁŽITOK, POZNANIE A VZŤAH - hlavné atribúty našej filozofie zároveň charakterizujú naše aktivity: Poskytnúť človeku v krajine zážitok, vzbudzujúci záujem o jej bližšie poznanie, formujúce hlboký vzťah. Len vzťah vyplývajúci z poznania a nie z vlastníctva zaručuje zmenu správania sa človeka ku krajine. Sú to momenty keď sa pôda na rukách prestáva pokladať za špinu, vôňa práchnivého dreva za zápach, les za nebezpečenstvo a dobrovoľnícka práca je zážitkom.

Ponúkame Vám krásu prírody na sprevádzaných vychádzkach, pohodlné poznávacie kurzy, duševný relax, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, zaujímavé benefity pre podporovateľov, ale hlavne príjemne strávený čas.

O nás a krajine (2)

Láska k prírode,

záujem ľudí o jej poznanie a požiadavka na rozširovanie a celospoločenský úžitok našich niekoľkoročných občianskych aktivít v ochrane prírody a tvorbe krajiny vyústili v r. 2011 do založenia občianskeho združenia KRAJINA KARPATY. Keďže správanie človeka k prostrediu pramení zo vťahu k nemu, našim hlavným poslaním je obnovenie vzťahu človeka ku krajine a aktívna účasť na jej tvorbe

ZÁŽITOK, POZNANIE A VZŤAH - hlavné atribúty našej filozofie zároveň charakterizujú naše aktivity: Poskytnúť človeku v krajine zážitok, vzbudzujúci záujem o jej bližšie poznanie, formujúce hlboký vzťah. Len vzťah vyplývajúci z poznania a nie z vlastníctva zaručuje zmenu správania sa človeka ku krajine. Sú to momenty keď sa pôda na rukách prestáva pokladať za špinu, vôňa práchnivého dreva za zápach, les za nebezpečenstvo a dobrovoľnícka práca je zážitkom.

Ponúkame Vám krásu prírody na sprevádzaných vychádzkach, pohodlné poznávacie kurzy, duševný relax, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, zaujímavé benefity pre podporovateľov, ale hlavne príjemne strávený čas.

O nás a krajine (4)

Láska k prírode,

záujem ľudí o jej poznanie a požiadavka na rozširovanie a celospoločenský úžitok našich niekoľkoročných občianskych aktivít v ochrane prírody a tvorbe krajiny vyústili v r. 2011 do založenia občianskeho združenia KRAJINA KARPATY. Keďže správanie človeka k prostrediu pramení zo vťahu k nemu, našim hlavným poslaním je obnovenie vzťahu človeka ku krajine a aktívna účasť na jej tvorbe

ZÁŽITOK, POZNANIE A VZŤAH - hlavné atribúty našej filozofie zároveň charakterizujú naše aktivity: Poskytnúť človeku v krajine zážitok, vzbudzujúci záujem o jej bližšie poznanie, formujúce hlboký vzťah. Len vzťah vyplývajúci z poznania a nie z vlastníctva zaručuje zmenu správania sa človeka ku krajine. Sú to momenty keď sa pôda na rukách prestáva pokladať za špinu, vôňa práchnivého dreva za zápach, les za nebezpečenstvo a dobrovoľnícka práca je zážitkom.

Ponúkame Vám krásu prírody na sprevádzaných vychádzkach, pohodlné poznávacie kurzy, duševný relax, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, zaujímavé benefity pre podporovateľov, ale hlavne príjemne strávený čas.

O nás a krajine (3)

Láska k prírode,

záujem ľudí o jej poznanie a požiadavka na rozširovanie a celospoločenský úžitok našich niekoľkoročných občianskych aktivít v ochrane prírody a tvorbe krajiny vyústili v r. 2011 do založenia občianskeho združenia KRAJINA KARPATY. Keďže správanie človeka k prostrediu pramení zo vťahu k nemu, našim hlavným poslaním je obnovenie vzťahu človeka ku krajine a aktívna účasť na jej tvorbe

ZÁŽITOK, POZNANIE A VZŤAH - hlavné atribúty našej filozofie zároveň charakterizujú naše aktivity: Poskytnúť človeku v krajine zážitok, vzbudzujúci záujem o jej bližšie poznanie, formujúce hlboký vzťah. Len vzťah vyplývajúci z poznania a nie z vlastníctva zaručuje zmenu správania sa človeka ku krajine. Sú to momenty keď sa pôda na rukách prestáva pokladať za špinu, vôňa práchnivého dreva za zápach, les za nebezpečenstvo a dobrovoľnícka práca je zážitkom.

Ponúkame Vám krásu prírody na sprevádzaných vychádzkach, pohodlné poznávacie kurzy, duševný relax, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, zaujímavé benefity pre podporovateľov, ale hlavne príjemne strávený čas.

O nás a krajine (5)

Láska k prírode,

záujem ľudí o jej poznanie a požiadavka na rozširovanie a celospoločenský úžitok našich niekoľkoročných občianskych aktivít v ochrane prírody a tvorbe krajiny vyústili v r. 2011 do založenia občianskeho združenia KRAJINA KARPATY. Keďže správanie človeka k prostrediu pramení zo vťahu k nemu, našim hlavným poslaním je obnovenie vzťahu človeka ku krajine a aktívna účasť na jej tvorbe

ZÁŽITOK, POZNANIE A VZŤAH - hlavné atribúty našej filozofie zároveň charakterizujú naše aktivity: Poskytnúť človeku v krajine zážitok, vzbudzujúci záujem o jej bližšie poznanie, formujúce hlboký vzťah. Len vzťah vyplývajúci z poznania a nie z vlastníctva zaručuje zmenu správania sa človeka ku krajine. Sú to momenty keď sa pôda na rukách prestáva pokladať za špinu, vôňa práchnivého dreva za zápach, les za nebezpečenstvo a dobrovoľnícka práca je zážitkom.

Ponúkame Vám krásu prírody na sprevádzaných vychádzkach, pohodlné poznávacie kurzy, duševný relax, zážitky pri dobrovoľníckej práci v prírode, zaujímavé benefity pre podporovateľov, ale hlavne príjemne strávený čas.