Archív

Príprava IG revitalizácie plochy po skládke "Pece"
Neaktívna čierna skládka zo 60-tych rokov bola v ústí Čachtickej doliny vážnou prekážkou rastu oddychovej zóny. Odstránili sme neperspektívnu vegetáciu, pozberali odpadky a pripravili plochu na terénnu úpravu.  Spod náletovej vegetácie sme odkryli aj dalšie tradičné oddychové miesto - "Živánska".
Ďakujeme všetkým účastníkom.

Bariéra IG v potoku Jablonka a oprava lavičky
Jarná zvýšená hladina vody v potoku Jablonka zatarasila splavenou vegetáciou koryto  v lokalite "Horná lúka" a potok sa vylial popri okrajoch prekážky. Napriek ešte "jarnej" teplote vody sme prácou priamo v koryte manuálne odstránili bariéru a vrátili tok späť do koryta. Náš zásah si vyžiadalo aj poškodenie jednej z lavičiek pri prístrešku. Ďakujeme všetkým účastníkom.